Sözlükte "bezirgan" ne demek?

1. Tüccar; yahudilere verilen ad.
2. Alışverişte çok kar amacını güden kimse.
3. Mesleğini salt kazanç için kullanan kimsebezirgan

Bezirgan kelimesinin ingilizcesi

1. grasping trader, hard bargainer, someone who drives a hard bargain. 2. merchant, trader.
Köken: Farsça